De wijkvereniging

De wijkvereniging heet officieel ‘Wijkvereniging De Refelingse Erven’ en is opgericht in 1998, de eerste ledenvergadering was op 2 maart van dat jaar. Het werkterrein omvat de gehele wijk Refelingse Erven. Alle leden zijn bewoners van de wijk.

De wijkvereniging bestaat uit een bestuur van vijf personen: voorzitter, vice voorzitter, penningmeester, secretaris en één lid.

Verder zijn er commissies aangesteld die verschillende activiteiten uitvoeren.

Nuenen brandveilig

In de gemeente Nuenen is het project “Nuenen brandveilig” gestart met als doel het veiligheidsbewust zijn en de zelfredzaamheid binnen de Gemeente te verhogen. Lees er hier alles over.

Leenpoule

Een initiatief van de vereniging is de gereedschappen en materialen leenpoule. Kijk hier hoe het werkt!

Jaarvergaderingen

Jaarlijks is er een algemene vergadering. De vergadering is openbaar en dus voor ieder lid van de vereniging toegankelijk. Het bestuur brengt in deze vergadering oa. zijn jaarverslag van het afgelopen jaar uit. Kijk in de agenda wanneer de volgende vergadering plaats vindt.

Jaarverslagen en notulen van de afgelopen jaarvergaderingen kunt U hier nog eens inzien:

 • notulen jaarvergadering 2019
 • notulen jaarvergadering 2018
 • notulen jaarvergadering 2017
 • notulen jaarvergadering 2016
 • De algemene ledenvergadering werd gevolgd door een presentatie van wijkgenoot Koen Mulder over de Woonkeur Advies Groep Nuenen en een presentatie van archtect Gerben Booltink over het toekomstbestendig verbouwen van onze huizen.
 • notulen jaarvergadering 2015
 • Na de Algemene Ledenvergadering kwam Lisette Weijers iets vertellen over Valpreventie. U kunt hier een samenvatting lezen van deze presentatie.
 • notulen jaarvergadering 2014
 • notulen jaarvergadering 2013
 • notulen jaarvergadering 2012
 • notulen jaarvergadering 2011
 • notulen jaarvergadering 2010
 • notulen jaarvergadering 2009
 • notulen jaarvergadering 2008
 • notulen jaarvergadering 2007
 • notulen jaarvergadering 2006
 • notulen jaarvergadering 2005
 • Jaarvergadering 2006
     

  Privacy

  De wijkvereniging maakt gebruik van de volgende gegevens van haar leden: naam, huisnummer, mail adres en telefoonnummer. Dit doen we om u te kunnen informeren over lopende zaken in onze wijk via mail, de buurt Whatsapp te kunnen bedrijven en voor ons ledenbestand. Door uw lidmaatschap te betalen gaat u accoord met de opslag en het gebruik van deze gegevens voor het aangegeven doel. De gegevens worden niet gedeeld met anderen. De penningmeester maakt gebruik van naam en huis- en telefoonnummer om het ledenbestand bij te houden, de redactiecommissie van naam en huisnummer om het RE nieuws bij de leden van de wijkvereniging te kunnen bezorgen en de webmaster gebruikt naam en email adres voor wijkgerelateerde mails en additioneel huis- en telefoonnummer voor de leenpoule. Telefoonnummers worden opgeslagen door de beheerders van de Whatsapp groep. De gegevens worden onmiddelijk na het beeindigen van het lidmaatschap van de vereniging verwijderd uit de administratie.

  Tijdens activiteiten in de wijk en/of bijeenkomsten worden soms foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen op de website van de wijkvereniging worden geplaatst. Mocht u om welke reden dan ook bezwaar hebben om herkenbaar op een foto in beeld te komen, meld dat dan voor de betreffende gelegenheid vooraf aan het secretariaat. Wilt u een foto verwijderd hebben, neem dan contact op met de webmaster.

  2005 Valley Media Productions
  HomeWijkVerenigingAgendaContact