De wijkvereniging

De wijkvereniging heet officieel ‘Wijkvereniging De Refelingse Erven’ en is opgericht in 1998, de eerste ledenvergadering was op 2 maart van dat jaar. Het werkterrein omvat de gehele wijk Refelingse Erven. Alle leden zijn bewoners van de wijk.

De wijkvereniging bestaat uit een bestuur van zes personen: voorzitter, penningmeester, secretaris en drie leden.

Verder zijn er commissies aangesteld die verschillende activiteiten uitvoeren.

Nuenen brandveilig

In de gemeente Nuenen is het project “Nuenen brandveilig” gestart met als doel het veiligheidsbewust zijn en de zelfredzaamheid binnen de Gemeente te verhogen. Lees er hier alles over.

Leenpoule

Een initiatief van de vereniging is de gereedschappen en materialen leenpoule. Kijk hier hoe het werkt!

Jaarvergaderingen

Jaarlijks is er een algemene vergadering. De vergadering is openbaar en dus voor ieder lid van de vereniging toegankelijk. Het bestuur brengt in deze vergadering oa. zijn jaarverslag van het afgelopen jaar uit. Kijk in de agenda wanneer de volgende vergadering plaats vindt.

Jaarverslagen en notulen van de afgelopen jaarvergaderingen kunt U hier nog eens inzien:

Jaarvergadering 2006
   

 

2005 Valley Media Productions
HomeWijkVerenigingAgendaContact